กระทรวงวัฒนธรรมเกาหลีใต้เลือก ‘คิมนัมกิล’ เป็นผู้ให้เสียงคำปฏิญาณในเพลงสดุดีธงชาติเวอร์ชั่นใหม่

คิมนัมกิล ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้อ่านคำปฏิญาณเวอร์ชั่นเสียงผู้ใหญ่ในเพลงสดุดีธงชาติ หลังจากมีการส่งมอบเพลงสดุดีธงชาติให้เป็นสาธารณะ

ทายาทของอดีตหัวหน้าวงดุริยางค์ทหารเรือ “อีคโยซุก” ผู้ประพันธ์ทำนองเพลงสดุดีธงชาติ “Salute to a National Flag – 국기에 대한 경례” ได้ส่งมอบเพลงนี้ให้เป็นสาธารณะ ซึ่งทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2020 ที่ผ่านมา กระทรวงวัฒนธรรม นำโดยรัฐมนตรี “พัคยางอู” ร่วมกับกรรมาธิการทรัพย์สินทางปัญญาแห่งเกาหลีใต้ นำโดย ประธาน “อิมวอนซอน” จัดงานเนื่องในวันทรัพย์สินทางปัญญาครั้งที่ 3 โดยในงานนี้มีการส่งมอบเพลงสดุดีธงชาติเกาหลี โดยทายาทของผู้ประพันธ์เพลง “อีคโยซุก” ผู้ล่วงลับ ให้เป็นสมบัติสาธารณะของชาติ และการปล่อยเพลงเวอร์ชั่นเรียบเรียงใหม่ พร้อมกิจกรรมชาเลนจ์ให้ทุกคนอ่านคำปฏิญาณต่อธงชาติเกาหลีในแบบของตัวเอง

ตามกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วนั้น ผู้ถือลิขสิทธิ์ในสิ่งใดๆ มีสิทธิโดยชอบธรรมในการยกหรือมอบสิ่งนั้นๆ ให้เป็นสาธารณะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนในชาติ เริ่มจากปี 2005 ที่มีการมอบเพลงชาติเกาหลีใต้ให้เป็นสาธารณะโดยทายาทของ “อันอิกแท” ผู้ประพันธ์เพลงชาติผู้ล่วงลับ จวบจนถึงปัจจุบันมีการมอบลิขสิทธิ์ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วถึง 7,676 รายการ

ทายาทรุ่นที่ 6 ของนักประพันธ์ผู้ล่วงลับ “อีคโยซู” ได้มอบบทเพลงของเขาให้เป็นสาธารณะมากว่า 92 บทเพลง โดยในครั้งนี้ทายาทคนดังกล่าวผู้ซึ่งเคยรับราชการอยู่ในวงดุริยางค์ทหารเรือ ได้ร่วมบรรเลงเพลงสดุดีธงชาติที่เรียบเรียงใหม่นี้ด้วย นอกจากนี้ นักแสดง คิมนัมกิล ได้รับเลือกให้เป็นผู้อ่านคำปฏิญาณต่อธงชาติประกอบในบทเพลงที่เรียบเรียงใหม่ในครั้งนี้อีกด้วย

การเรียบเรียงบทเพลงสดุดีธงชาติใหม่ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย อาทิ อาจารย์คิมมิกิแห่งมหาวิทยาลัยยอจู เป็นผู้กำกับเสียงและดูแลการบันทึกเสียง Sound Supervisor ดีกรีรางวัลแกรมมีอวอร์ดอย่าง “ฮวังบยองจุน” และตัวแทนจากทีม C47 Post Studio มาร่วมกันดูแลการผลิต โดยทุกคนที่มีส่วนร่วมกับการเรียบเรียงเพลงในครั้งนี้ ได้พร้อมใจกันมอบบทเพลงนี้ให้เป็นสาธารณะอีกด้วย

บทเพลงที่เรียบเรียงใหม่ในครั้งนี้ จะถูกปล่อยออกมา 2 เวอร์ชั่น คือ แบบที่มีคำปฏิญาณ และ แบบที่มีแต่เพลงเพียงอย่างเดียว ทุกคนสามารถดาวน์โหลดบทเพลงดังกล่าวได้จากเวบไซต์ www.gongu.copyright.or.kr และสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาลิขสิทธิ์ใดๆ

นอกจากการปล่อยบทเพลงสดุดีธงชาติเวอร์ชั่นใหม่นี้แล้ว กระทรวงวัฒนธรรมที่ร่วมมือกับกรรมมาธิการทรัพย์สินทางปัญญาได้เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมชาเลนจ์ อ่านคำปฏิญาณต่อธงชาติ โดยผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน – 30 กันยายน 2020 และจะคัดเลือกผู้ชนะทั้งสิ้น 4 คน โดยแบ่งเป็น ระดับเยาวชน 1 คู่ (ชาย-หญิง) และระดับบุคคลทั่วไปอีก 1 คู่ (ชาย-หญิง)

หมายเหตุ: เพลงสดุดีธงชาติ หรือเพลงเคารพธงชาตินี้ ใช้สำหรับเปิดในวันสำคัญหรืองานสำคัญระดับชาติ โดยจะเปิดก่อนการเปิดเพลงชาติ

วิดีโอเบื้องหลัง การบรรเลงเพลงสดุดีธงชาติเกาหลีและการให้เสียงปฏิญาณตนโดยนักแสดงหนุ่ม “คิมนัมกิล”

ต่อจากนี้ การกล่าวคำสาบานปฏิญาณตนในเพลงสดุดีธงชาติจะเป็นเสียง คิมนัมกิล แบบในคลิปนี้

สำหรับคำแปลคำปฏิญาณที่ คิมนัมกิล อ่านนั้น แปลได้ความหมายดังนี้

“ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนด้วยความสุจริตใจต่อหน้าธงชาติว่า ข้าพเจ้าจะยืนหยัดและภักดีตลอดไป เพื่อเกียรติอันไม่มีวันสิ้นสุดของสาธารณรัฐเกาหลี”

ลองฟังการกล่าวคำปฏิญาณตนในเพลงสดุดีธงชาติ เวอร์ชั่นเดิมที่เป็นเสียงผู้ชายในคลิปด้านล่างนี้

Special Thanks: KZabs ต้องขอขอบคุณ น้องฝน (โพนี่) ที่ช่วยแปลข่าวนี้จากภาษาเกาหลีมา ณ ทีนี้ด้วยนะคะ

Source: (1)(2) Flag of south korea Background photo created by www.slon.pics – www.freepik.com

ติดตาม Content เนื้อหาดีๆ จาก KZabs ได้ 4 ช่องทาง

*ไม่อนุญาตให้คัดลอกบทความไปเผยแพร่ แต่สามารถแชร์ไปได้เลยค่ะ